Bayi Giriş Üye Giriş Üye Ol

Alçı Bazlı Makine Sıvası

Uygulama

Uygulama Yüzeyi Özellikleri

Uygulama yüzeyindeki yapışmayı engelleyen maddeler (toz,yağ,kir, vb) temizlenmelidir. Uygulama öncesi kuru, sıcak ve emiciliği fazla olan yüzeyler su ile ıslatılmalıdır. Sıvanacak yüzeyin düzgünlüğü kontrol edilmelidir. Düzgün yüzeyli tavanların yüzeyi sıva uygulanmasından önce pürüzlendirilmeli veya harcın yüzeye yapışmasını sağlayan bir malzeme ile astarlanmalıdır. Uygulama ortam sıcaklığı minimum +5 oC olmalıdır. Farklı malzemelerin birleşme noktalarında çatlamayı önlemek için sıva filesi kullanılmalıdır.
 

Harcın Hazırlanması

Aygips Makine Sıva Alçısı, sıva makinasında uygun alçı/su oranında karıştırılarak hazırlanır. İlave edilecek su mevcut zeminde ve öngörülen alçı kalınlığında kusursuz bir uygulama sağlayacak en ince kıvamda ayarlanmalıdır.
 

Uygulama

Sıva makinasında hazırlanan Aytaş Makina Sıva Alçısı püskürtme başlığı içindeki basınçlı hava ile düzgün bir şekilde ve istenilen kalınlıkta sıva yapılacak yüzeyin üzerine püskürtülür. İstenilen kalınlığı elde edebilmek için anolar kullanılır. Püskürtme basıncı ile alçı derzlere ve boşluklara daha iyi girdiği için daha iyi bir aderans elde edilir. Sıva duvara mümkünse yukarıdan aşağı doğru uygulanmalıdır. Püskürtme işleminden sonra sıva harcı mastar veya düz mastar ile şakülünde ve aynı hizada yayılır. Prizin başlamasıyla birlikte sıva yüzeyi izleri ve pürüzleri yok etmek için gerekirse mastar veya yüzey spatulaları ile çekilir. Sıva yeterince katılaşınca hafifçe ıslatılır, süngerli disk veya keçeli perdah makinasıyla perdahlanır ve sonra yüzey matlaşırsa duvarcı malası ile tekrar perdahlanır. Köşelerin perdahlanmasında köşe profili kullanılması uygundur.Sıvanın üzerine seramik fayans döşenecekse veya sıva uygulanacaksa yüzey perdahlanmamalı veya düzeltilmemeli, aksine daha sıkı ve pürüzlü bir yüzey elde etmek için duvarcı malasının arkası ile çekilmelidir.
tr