Brook Preloader

Agrogips Nedir?

AGROGIPS suda çözünebilir kalsiyum (Ca) miktarı kireçten 30 kat fazla olan bir toprak düzenleyici ıslah malzemesi ve çok iyi bir kükürt (S) kaynağıdır. İçeriğinde %28 CaO ve %43 SO3 bulunmaktadır.

  • Topraktaki yarayışlı bitki besin maddesi miktarını önemli ölçüde yükselten verimlilik ve kalite arttırıcıdır.
  • Yarayışlı miktarı kireçle kıyaslanamayacak kadar iyi bir kalsiyum kaynağı olarak kalite arttırıcıdır.
  • Maliyeti düşük yarayışlılığı fazla bir kükürt kaynağıdır.
  • Alüminyum ile toksik ve tuzlu toprakları ıslah etmeye yarayan çok etkili ve ekonomik bir ıslah malzemesidir.
  • Sodyum (Na) yönünden zengin (sodik) toprakları ıslah eder.
  • Toprağın asit ve baz dengesini koruyan iyi bir pH dengeleyicidir.
  • Topraktaki su ile arası çok iyi bir su tutucudur.
  • Organik ve inorganik gübrelerle birlikte kullanıldığında çok iyi bir azot, fosfor, potasyum tutucu ve yarayışlı hale getiricidir.